Tag Archives: 成員

2016
07-15

楊開荆倡政府助力挖掘資源

2016
05-23

文獻信息學會越南參與會議引介 功德林文獻列世界記憶名錄

2010
05-22

天主敎澳門敎區檔案文獻入選世界記憶工程

2008
04-06

澳門文獻信息學會內閣誕生